Cách xuất dấu trang từ Chrome

Cách xuất dấu trang từ Chrome

Một sự thật là chúng ta rất yêu thích tính năng dấu trang trình duyệt internet. Cho dù bạn sử dụng công cụ tiện lợi này để lưu cài đặt của mình hay làm lối tắt để truy cập các bài báo, video và trang web ẩm thực yêu thích, thanh dấu trang vẫn rất quan trọng đối với việc sử dụng trang web hàng ngày của bạn.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn cập nhật máy tính của mình? Bạn không muốn mất tất cả các dấu trang yêu thích của mình. Tin tốt là bạn sẽ không mất một thông tin nào cả. Biết cách xuất đúng cách từ một trình duyệt như Chrome sẽ lưu tất cả chúng khi bạn cập nhật lên máy tính mới hoặc khi bạn khôi phục cài đặt trình duyệt của mình trong Chrome.

Cách xuất dấu trang của bạn từ Chrome

  1. Mở Chrome.
  2. Ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt Chrome, bạn sẽ thấy một biểu tượng có ba dấu chấm dọc. Nhấp vào các dấu chấm.
  3. Một cửa sổ sẽ bật lên với các tùy chọn. Di chuột qua Dấu trang và sau đó nhấp vào Trình quản lý dấu trang.
  4. Khi cửa sổ Trình quản lý dấu trang mở ra, bạn sẽ thấy biểu tượng các chấm dọc ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Nhấp vào dấu chấm và chọn Xuất dấu trang.
  5. Thao tác này sẽ hướng bạn đến một cửa sổ bật lên, nơi bạn sẽ chọn vị trí trên máy tính của mình để lưu tải xuống. Đặt tên mô tả cho tệp của bạn và chỉ định nơi bạn muốn lưu tệp.

Khi đến lúc chuyển tệp sang một máy tính mới, hãy gửi tệp qua email cho chính bạn dưới dạng tệp đính kèm (hoặc tải tệp lên đám mây) và làm theo các bước tương tự, nhưng khi bạn đến bước 5, hãy chọn Nhập dấu trang thay vì Xuất dấu trang .