Cách Force Restart bất kỳ iPhone hoặc iPad nào

Cách Force Restart bất kỳ iPhone hoặc iPad nào

Nếu iPhone hoặc iPad của bạn bị treo hoặc không nhận màn hình cảm ứng, có thể cần phải khởi động lại để thiết bị hoạt động trở lại. Phương pháp khởi động kiểu Force Start cho phép bạn tắt và khởi động lại iPhone mà không cần sử dụng màn hình cảm ứng.

Mặc dù hành động này không tcaanf thiết phải làm thường xuyên, nhưng sẽ có lúc bạn muốn buộc thiết bị của mình khởi động lại. Chẳng hạn như khi bạn đang kết nối iPhone với máy Mac thì điện thoại bị kẹt ở cửa sổ bật “Trust This Computer”. Cửa sổ bật lên bị đóng băng và không có thủ thuật thông thường nào khiến cửa sổ bật lên hoạt động. (Ngay cả giao diện cuộc gọi đến cũng hiển thị bên dưới cửa sổ bật lên và chúng ta không thể trả lời cuộc gọi khi màn hình đang bị treo trong trường hợp này.)

Điều đó khiến chúng ta chỉ còn một lựa chọn (ngoài việc chờ pin iPhone hết, điều mà chúng ta không đủ kiên nhẫn để làm): Buộc khởi động lại (Force restart). May mắn thay, việc này rất nhanh chóng và dễ dàng.
https://norgerx.com/red-viagra-norge.html

Buộc khởi động lại iPhone và iPad mà không có nút trang chủ

Nếu iPhone hoặc iPad của bạn có Face ID (không có nút Home), đây là cách bạn có thể buộc nó khởi động lại nhanh chóng: Nhấn tăng âm lượng và thả nó ra, nhấn giảm âm lượng và thả nó ra, và cuối cùng, nhấn và giữ nút nguồn bên cạnh. Bạn có thể nhả nút nguồn khi màn hình tắt. Logo Apple sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn và iPhone hoặc iPad của bạn sẽ khởi động lại.

Các bước tương tự cũng có thể buộc khởi động lại iPhone 8 hoặc iPhone 8 Plus. Chỉ cần nhấn tăng âm lượng, giảm âm lượng và giữ nút bên cạnh cho đến khi các điện thoại này khởi động lại.

Buộc khởi động lại iPhone 7, iPhone 7 Plus hoặc iPod touch (thế hệ thứ 7)

Tổ hợp phím khởi động lại hơi khác đối với iPhone 7, 7 Plus và iPod touch. Nếu bạn có một trong những thiết bị này, bạn có thể buộc khởi động lại bằng cách nhấn và giữ nút nguồn ở bên cạnh (hoặc trên cùng) và nút giảm âm lượng cho đến khi logo Apple xuất hiện trên màn hình.

Buộc khởi động lại iPad bằng nút home, thiết bị iPhone 6s trở lên hoặc iPod touch (thế hệ thứ 6)

Nếu bạn có iPad có nút home, iPhone 6s (trở lên) hoặc iPod touch (thế hệ thứ 6), bạn có thể buộc khởi động lại nhanh nếu cần. Chỉ cần nhấn và giữ nút Home cùng với nút nguồn ở bên cạnh (hoặc trên cùng) cho đến khi logo Apple xuất hiện trên màn hình.