Bản cập nhật Google Lens cho phép bạn phân tích ảnh từ bộ sưu tập của mình

Bản cập nhật Google Lens cho phép bạn phân tích ảnh từ bộ sưu tập của mình

Như 9to5Google đã báo cáo, ứng dụng Google Lens nhận được bản cập nhật đại tu thiết kế và tập trung vào trọng tâm chính của chính ứng dụng.
https://norgerx.com/female-viagra-norge.html

Thiết kế mới nhấn mạnh vào khả năng phân tích ảnh chụp và ảnh chụp màn hình đã lưu hơn là phân tích trong bản xem trước live preview.

Đó là một tính năng mới gọn gàng, cũng có sẵn cho công cụ Lens tích hợp trong ứng dụng máy ảnh mặc định nhưng bạn vẫn được khuyến khích sử dụng trình phân tích live preview analyzer. Thật thú vị khi lưu ý rằng tính năng phân tích ảnh chụp màn hình đã có sẵn trong ứng dụng Google Photos một thời gian nhưng cho phép người dùng thực hiện tất cả những điều này ở một nơi, giờ đây nó được tích hợp sẵn trong ứng dụng Google Lens thì việc sử dụng công cụ này đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.